Chương Trình STARTUP – Hành Trình Khởi Nghiệp

6 VẤN ĐỀ CHỦ DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI BIẾT TRƯỚC KHI KHỞI NGHIỆP

» Chiến lược doanh nghiệp

» Truyền thông, Marketing, Sale

» Vận hành (hệ thống kế hoạch, báo cáo, quy trình)

» Tuyển dụng, đào tạo nhân sự, quy chế lương thưởng

» Pháp lý doanh nghiệp, pháp lý ngành hàng

» Tài chính, quản lý và mở rộng giá trị doanh nghiệp

Học viện CVG Hải Phòng với Chương trình huấn luyện STARTUP sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp khởi nghiệp hạn chế được cái rủi ro và giúp tăng tỷ lệ thành công khi khởi nghiệp.

Ai nên tham gia chương trình này

Người có khát vọng, mong muốn kinh doanh và làm chủ

Người có ý tưởng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu

Người muốn kêu gọi vốn đầu tư cho doanh nghiệp

Mục tiêu chương trình

» Hướng dẫn cách xây dựng IDEA, CONCEPT để khởi nghiệp

» Biết cách định giá vốn và giá bán sản phẩm

» Biết cách xây dựng lộ trình phát triển và doanh thu

» Biết cách lập kế hoạch Truyền thông – Marketing

» Biết xây cơ cấu tổ chức và chia lương thưởng hợp lý để có nhân sự giỏi

» Biết được các bước triển khai và vận hành hiệu quả

Nội dung huấn luyện

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

» Các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

» Các bước xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

» Các bước xây dựng và phát triển doanh nghiệp Startup.

CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

» Xác định chiến lược sản phẩm

» Xác định chân dung khách hàng mục tiêu

» Xác định chân dung khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ

» Xây dựng trải nghiệm khách hàng

» Xây dựng danh mục bộ công cụ để khách hàng trải nghiệm

»  Xây dựng nhóm sản phẩm (Value Chain)

»  Xây dựng bảng giá vốn sản phẩm

»  Xây dựng bảng giá niên yết sản phẩm

» Dự kiến số lượng khách hàng trải nghiệm/ tháng và doanh thu

» Xây dựng hệ thống nhân sự vận hành trực tiếp và mức thu nhập

» Xây dựng hệ thống nhân sự quản lý và mức thu nhập

» Xây dựng hệ thống nhân sự quản lý và mức thu nhập

» Xây dựng bảng định mức chi phí vận hành

» Xây dựng bảng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp (CCSC)

CHƯƠNG IV: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐẦU TƯ

» Xây dựng bảng kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp (CCSC)

» Xây dựng suất đầu tư cho nhận diện thương hiệu

» Xây dựng suất đầu tư cho cơ sở vật chất

» Xây dựng suất đầu tuệ cho vốn lưu động và hàng hoá

» Xây dựng suất đầu tư cho công cụ kinh doanh

» Xây dựng suất đầu tư cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự

» Xây dựng suất đầu tư cho toàn hệ thống

CHƯƠNG V: XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

» Xây dựng bảng đánh giá hiệu quả đầu tư.

» Xác định nguồn lực tài chính để cấu trúc vốn.

CHƯƠNG VI: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

» Xác định nguồn lực tài chính để cấu trúc vốn.

CHƯƠNG VII: ĐÓNG GÓI BỘ TÀI LIỆU CHUNG

» Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp

» Bộ nhận diện thương hiệu và cách sử dụng

» Cơ cấu tổ chức

» Xây dựng phương pháp trả lương nhân sự

» Xây dựng mẫu báo cáo nhân sự

CHƯƠNG VIII: ĐÓNG GÓI TÀI LIỆU VẬN HÀNH

» Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu.       

» Sản xuất công cụ cho hoạt động kinh doanh.

» Sản xuất công cụ cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

CHƯƠNG IX: CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC ĐỂ VẬN HÀNH

» Thuê/mua cơ sở vật chất. 

» Tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

CHƯƠNG X: HỆ THỐNG QUY ĐỊNH

» Quy định báo cáo kinh doanh.    

» Quy định báo cáo tài chính.

» Quy định báo cáo nhân sự.

» Quy định họp giao ban.

» Quy định đào tạo hệ thống và chính sách đào tạo.

Người chuyển giao

100% chương trình được biên soạn và huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự.

Ông Ngô Minh Tuấn là:

  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.
  • Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.
  • Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.
  • “Khám và chữa bệnh” cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.
  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Shark Group.
  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Building Store.
  • TOP 10 Doanh nhân Trí thức Việt.

 

 

Hình ảnh thực tế lớp học

Cảm nhận của khách hàng