Quyền Lợi Học Viên

Khi nói đến quản trị nguồn nhân lực, dưới đây là các yếu tố được coi là nền tảng của một chính sách quản lý nhân sự hiệu quả:

1. Tuyển dụng
Con người là mạch máu của một tổ chức. Và công việc đầu tiên của một chuyên viên nhân sự là tìm kiếm những người phù hợp nhất cho công ty. Yêu cầu tuyển dụng thường xảy ra khi tổ chức có một vị trí công việc mới hoặc do nhân viên hiện tại của họ đã xin luân chuyển. Người quản lý nhân sự sẽ trực tiếp gửi bản mô tả công việc cho bộ phận nhân sự để bắt đầu tìm kiếm ứng viên. Trong quá trình này, HR có thể lựa chọn các khung đánh giá nhân sự khác nhau, chẳng hạn như khung đánh giá năng lực hành vi để tìm ra người tốt nhất. Các khung này nên bao gồm các tiêu chí đánh giá, câu hỏi phỏng vấn và thang điểm để “chấm” mỗi ứng viên.

2. Quản lý hiệu suất
Một khi nhân viên chính thức là một phần trong công ty, việc quản lý hiệu suất trở nên quan trọng. Quản lý hiệu suất là điều cơ bản thứ hai về nhân sự. Thông thường, mỗi nhân viên có những trách nhiệm thuộc vị trí công việc mà họ phải đảm nhận. Quản lý hiệu suất là một quy trình mà nhà lãnh đạo sẽ đánh giá các công việc của nhân viên, hướng dẫn họ cách để cải thiện hiệu suất tốt nhất.

Các công ty lớn làm việc với chu kỳ quản lý hiệu suất hàng tháng, bao gồm việc lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và khen thưởng. Kết quả của quá trình này cho phép phân loại nhân viên theo hiệu suất cao so với thấp và lên kế hoạch đào tạo, sa thải nhân sự phù hợp.

3. Đào tạo và phát triển
Trong lĩnh vực quản lý nhân sự, mỗi doanh nghiệp cần tổ chức các buổi đào tạo nội bộ liên tục từng tháng, từng quý hoặc từng năm. Điều này sẽ đảm bảo nhân viên thích nghi với sự thay đổi trong quy trình, công nghệ, sự thay đổi của xã hội hoặc luật pháp.

Các chính sách Đào tạo và phát triển cần đặt ra các mục tiêu dài hạn, ngắn hạn và ngân sách cho từng mục tiêu, phòng ban và nhân viên. Các chính sách này cung cấp cơ hội phát triển năng lực cho nhân viên, tăng thêm sự gắn bó của nhân viên đối với tổ chức, đồng thời hướng dẫn họ phát triển thành những nhà lãnh đạo. Một mô hình phổ biến kết nối mục tiêu quản trị hiệu suất với các chính sách đào tạo phát triển nhân sự mang tên Lưới 9-box grid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *